ኪራይ ሰብሳቢነት

0
4737

ኪራይ ሰብሳቢነት

የአላህ መልዕክተኛ (ሰ.ዐ.ወ.)  በሐዲሣቸው እንዲህ ብለዋል፡-

‹አንድን ሰው ለሥራ ቀጥረንና ሲሳይ (ደሞዝ) ቆርጠንለት ከዚያ ዉጭ የነካ እንደሆነ ስርቆሽ ነው፡፡›

ኢስላም አስተምህሮው በእጅጉ አስደናቂ የሆነ ሃይማኖት ነው፡፡ ሚዛናዊነቱ ከግርምትም በላይ ነው፡፡ ከኢስላም ትላልቅ መርሆች መካከል አንዱ ማንኘውም ሰው መጉዳትም ሆነ መጎዳት እንደሌለበት ማወጁ ነው፡፡ በአንድ መሥሪያ ቤትም ሆነ የግለሰብ ቤት የተቀጠረ ሰው የተቀጠረበትን ነገር ኃላፊነት ባለው መልኩ መወጣት ይኖርበታል፡፡ ሥራውን ማክበርና ተስማምቶ የገባበትንም ዉል ማክበር ግድ ይለዋል፡፡ ሙስሊሞች ለዉሎቻቸው ታማኞች ናቸው፡፡  አንድ ሰው ከተቆረጠለት ደሞዝ ዉጭ የተለያዩ ሰበቦችን በመደርደር አግባብ ባልሆነ መልኩ የተቀጠረበትን የግለሰብም ሆነ የተቋም ገንዘብ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መልኩ የሚነካ፣ የሚወስድ፣ የሚመዘብር ከሆነ በርግጥም ሰርቋል ማለት ነው፡፡ ስርቆት ደግሞ በእስልምና ከባድ ወንጀል ነው፡፡ መስረቅ ሲባል ደግሞ ከገንዘብ ብቻ ላይሆን ይችላል፡፡ ለምሳሌ በቀን ለ10 ሰዓታት ሊሰራ ተስማምቶ የተቀጠረበትን መሥሪያ ቤት የሥራ ሰዓት የማያከብር ከሆነም እንደስርቆሽ ይቆጠራል፡፡ አርፍዶ የሚገባ ከሆነም እንደዚያው ነው፡፡ ሙስና አሊያም ኪራይ ሰብሳቢነት ልንለው እንችላለን፡፡

አላህ (ሱ.ወ.) በቁርኣኑ የሰውን ገንዘብ ያለ ሐቅ እንዳንበላ አስጠንቅቆናል፡፡ የሰው ሀቅ ከባድ ነው፡፡ በዕለተ ትንሳኤ መልካም ሥራን ሊያስነጥቅ ይችላል፤ የሌላን ሰው ወንጀል እስከማሸከም ይደርሳል፡፡ እና ጉዳዩን በቀላሉ ባንመለከተው ይበጃል፡፡

www.alifradio.com