ALIFRadio SATURDAY EID AL- ADHA PROGRAM 2

ALIFRadio SATURDAY EID AL- ADHA PROGRAM 2

ኢድኩም ሙባረክ

  • የ 1438ኛው የኢድ አል -አድሐ (ዓረፋ)በዓል ልዩ ዝግጅት ክፍል ሁለት
  • የበዓል እንግዳ >ሙንሺድ ኢድሪስ ሸርሞሎ ክፍል 2
  • መልዕክቶች
  • የቅዳሜ ወግ >ሁለቱ አጎቶቼ በአረፋ

SIMILAR ARTICLES