Home ALIF RADIO FRIDAY (OROMIFFA)

ALIF RADIO FRIDAY (OROMIFFA)

  SIIRAA > KUTAA 9FFAA FAZAKIR> DAGUU DUNIYAA  
SIIRAA > KUTAA 8FFAA HAYAATU-SOHABAA >ABU BAKAR -SADIQ  KUTAA 2FFAA FAZAKIR> HUNDEEWAAN AQIDAA
SIIRAA > KUTAA 7FFAA QUR’AANA FII SAAYINSII QORII BEEKKUMSAA
  HAYAATU-SOHABAA >ABU BAKAR -SADIQ  KUTAA 1FFAA SIIRAA – KUTAA 6FFAA KEESSUMMAA ALIF = (KHAALIS USMA’IL) KUAA XUMURAA
  FAZAKKIR=  HAQA HAADHAA FII ABBAA SIIRAA – KUTAA 5FFAA KEESSUMMAA ALIF = (KHAALIS USMA’IL) ku2
  SIIRAA – KUTAA 4FFAA HAYAATU-SOHABAA =KHADIIJJAA     KUTAA 3FFAA KEESSUMMAA ALIF = (KHAALIS USMA'IL)
  QUR'AANA FII SAAYINSII SIIRAA – KUTAA 3FFAA QORII BEEKKUMSAA
  SIIRAA - KUTAA 2FFAA HAYAATU-SOHABAA =KHADIIJJAA     KUTAA 2FFAA ICCITII HAJJII-   KEESSUMMAA ADDAA
  FAZAKIR- WAGGAA HAARAYAA SIRAA - KUTAA 1FFAA KEESSUMMAA ALIF- MUNASHID ABDULJAWAAD ( KUTAA XUMURAA)
  ICCITII HAJJII HAYAATU SAHAABAA (KHADIIJJAA) KEESSUMMAA ALIF