Home ALIF RADIO AMHARIC THURSDAY(ሐሙስ )

ALIF RADIO AMHARIC THURSDAY(ሐሙስ )

የኛ ሃሳብ> ወደ ትምህርት ቤት ቅምሻ >የሐጅ ድባብና ክስተቶች ትዝበት >አር ረዛቅ  ክ 2
ዶ/ር ዘይኔ በኢድ አል አድሀ ዋዜማ ጥያቄ ምልክት > የሙንሺዶች አዝናኝ ምላሽ የአድማጮች የመልካም ምኞት መልዕክቶች
ቅኝት >የዳኢው ማስታውሻ ...ሀጅ ትዝብት>ሀጅ ከናፍቆትም በላይ ...
የኛ ሃሳብ>በአላህ መመካት በሀጅ ሲገለጽ ተዋወቁ > የአሊፍ ራዲዮ ፈርጦች>ዳኢ ዑመር ያሲን ትዝበት >አር ረዛቅ  ክ 1
የኛ ሃሳብ> ተውሂድ በሀጅ ሲገለጽ ተዋወቁ > የአሊፍ ራዲዮ ፈርጦች>ዶ/ር ሙሐመድ ዘይን ሼክ ኑር ሁሴን ትዝብት < አል አዚዝ ክ2
የኛ >ሃሳብ < በሀጅ ሰሞን ተዋወቁ > የአሊፍ ራዲዮ ፈርጦች> ኑር ሐሰን ከድር ሽፋ ትዝብት < አል አዚዝ >
አሊፍ ማህበራዊ >ያማረ ሕይወት,, አቶ አብደላህ ሙዘይን ክ 2 ተዋወቁ > የአሊፍ ራዲዮ ፈርጦች< በድሩ ሙሐመድ ኑር ትዝብት <አልሙጅብ >ክ 3
አሊፍ ማህበራዊ >ያማረ ሕይወት,, አቶ አብደላህ ሙዘይን ተዋወቁ > የአሊፍ ራዲዮ ፈርጦች<ሙሐመድ አሊ ዩሱፍ > ትዝብት <አልሙጅብ >ክ 2
የአሊፍ ራዲዮ የአራት ዓመት ጉዞ በምልሰት ተዋወቁ > የአሊፍ ራዲዮ ፈርጦች < ኢድሪስ አብዱልጀባር > የአድማጮች የመልካም ምኞት መልዕክት
የኛ ሀሳብ >የቱን ልምረጥ ? ከአረብ ሀገር ለሚመልሱ ልዩ ዝግጅት ቅኝት >የታሪክ ትንሣኤ ትዝብት <አልሙጅብ >ክ 1